Nowe regulacje związane ze standardami postępowania w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii

Od kilku miesięcy trwały prace związane z nowym rozporządzeniem w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  Projekt tych regulacji poddany był konsultacjom społecznym  już w połowie roku 2012, ostatecznie Minister Zdrowia na drodze rozporządzenia z dnia 20 grudnia wprowadził przepisy w tym zakresie. Rozporządzenie ukazało się w dzienniku ustaw w dniu 7 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 15).  Dla zainteresowanych, którzy jeszcze nie mieli okazji się z nim zapoznać podpowiadamy link do strony Ministerstwa Zdrowia pod którym można znaleźć całą jego treść wraz z załącznikami:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=031319

Mając na uwadze ustawowe terminy, rozporządzenie weszło w życie 22 stycznia 2013 r. Wartym przypomnienia jest, iż zastąpiło ono poprzednio obowiązujące czyli rozporządzenie
z dnia 27 lutego 1998 roku.

W nowych przepisach ujęto określenia wprowadzone ustawą o działalności leczniczej, oraz opisano minimalne wymogi odnoszące się do wyposażenia oddziału  anestezjologii
i intensywnej terapii. Oprócz tego doprecyzowano wymogi związane z kwalifikacjami personelu medycznego w kontekście wykonywanych na oddziale AiIT procedur medycznych. Dokonano dookreślenia zasad udzielania świadczenia, kwalifikacji chorych do oddziałów AiIT, a także zdefiniowano poziomy referencyjne dla tych oddziałów.

W związku z tym, iż nie jest możliwym aby szpitale z dnia na dzień przystosowały się do nowych przepisów, ustawodawca w § 16-17 przewidział okresy przejściowe dla personelu medycznego oraz podmiotów leczniczych na uzupełnienie wymogów wskazanych wprowadzonym rozporządzeniem.

Intubrite

O ile wymogi związane z kompetencjami personelu medycznego leżą poza przedmiotem działania firmy Medline Sp. z o.o., o tyle jesteśmy przygotowani na to, aby pomóc Państwu
w dostosowaniu Państwa oddziałów w zakresie sprzętu medycznego. Nowościami w naszej ofercie są mobilne wózki resuscytacyjno-sprzętowe wyposażone w najwyższej jakości sprzęt do monitoringu, defibrylacji, wentylacji mechanicznej, odsysania, podawania płynów i leków. Jeden taki wózek resuscutacyjno-sprzętowy może mieścić na sobie ekwipunek niezbędny do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii. Specjalizujemy się również w sprzęcie do trudnej intubacji. Zestaw „trudne drogi oddechowe” skompletowany zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia został oparty na najwyższej jakości amerykańskiej prowadnicy światłowodowej firmy Clarus i nowości na skalę światową czyli rewelacyjnych i niepowtarzalnych laryngoskopach Intubrite.

Więcej na www.medline.pl