2 articles Tag czujniki masimo

Badania przesiewowe u noworodków – jak zwiększyć ich skuteczność?

Badania przesiewowe u noworodków – jak zwiększyć ich skuteczność?

Odpowiedź daje technologia Masimo. Badanie z wykorzystaniem pulsoksymetru dokonującego wiarygodnego pomiaru nawet podczas ruchu pacjenta, zostało uznane przez amerykański Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej jako standard podczas diagnozowania krytycznej wrodzonej wady serca (CCHD) u noworodków. Takie  możliwości jedynie daje stosowanie pulsoksymetrów Masimo z opatentowaną technologią. U każdego noworodka należy wykonać przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca (CCHD). Pomiar saturacji należy przeprowadzić na prawej kończynie dolnej w ciągu 2-3 minut w …

Continue reading →

Technologia Masimo. Jak działa i dla czego jest bezkonkurencyjna?

Technologia Masimo. Jak działa i dla czego jest bezkonkurencyjna?

Rewolucyjne rozwiązania Masimo umożliwiają w sposób nieinwazyjny i ciągły mierzyć całkowitą hemoglobinę bez bolesnych nakłuć igłą i inwazyjnego pobierania krwi. Technologia Masimo umożliwia rozbudowę urządzeń o funkcje pomiaru całkowitej hemoglobiny, stężenia tlenu, karboksyhemoglobiny, methemoglobiny oraz PVI (indeks zmienności pletysmograficznej). Masimo jest pionierem technologii pomiaru przy ruchu i niskiej perfuzji. Dlaczego powinniśmy używać technologi Masimo?: 1. Odczyt sygnału jest odporny na zakłócenia spowodowane ruchem kończyn. 2. Najdokładniejszy, wiarygodny, rzeczywisty (a nie przybliżony) odczyt saturacji 3. Technologia rainbow …

Continue reading →