Rewolucyjne rozwiązania Masimo umożliwiają w sposób nieinwazyjny i ciągły mierzyć całkowitą hemoglobinę bez bolesnych nakłuć igłą i inwazyjnego pobierania krwi. Technologia Masimo umożliwia rozbudowę urządzeń o funkcje pomiaru całkowitej hemoglobiny, stężenia tlenu, karboksyhemoglobiny, methemoglobiny oraz PVI (indeks zmienności pletysmograficznej). Masimo jest pionierem technologii pomiaru przy ruchu i niskiej perfuzji. Dlaczego powinniśmy używać technologi Masimo?: 1. Odczyt sygnału jest odporny na zakłócenia spowodowane ruchem kończyn. 2. Najdokładniejszy, wiarygodny, rzeczywisty (a nie przybliżony) odczyt saturacji 3. Technologia rainbow …