Odpowiedź daje technologia Masimo. Badanie z wykorzystaniem pulsoksymetru dokonującego wiarygodnego pomiaru nawet podczas ruchu pacjenta, zostało uznane przez amerykański Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej jako standard podczas diagnozowania krytycznej wrodzonej wady serca (CCHD) u noworodków. Takie  możliwości jedynie daje stosowanie pulsoksymetrów Masimo z opatentowaną technologią. U każdego noworodka należy wykonać przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca (CCHD). Pomiar saturacji należy przeprowadzić na prawej kończynie dolnej w ciągu 2-3 minut w …