Rewolucyjne rozwiązania Masimo umożliwiają w sposób nieinwazyjny i ciągły mierzyć całkowitą hemoglobinę bez bolesnych nakłuć igłą i inwazyjnego pobierania krwi. Technologia Masimo umożliwia rozbudowę urządzeń o funkcje pomiaru całkowitej hemoglobiny, stężenia tlenu, karboksyhemoglobiny, methemoglobiny oraz PVI (indeks zmienności pletysmograficznej).

Masimo jest pionierem technologii pomiaru przy ruchu i niskiej perfuzji.

Dlaczego powinniśmy używać technologi Masimo?:

1. Odczyt sygnału jest odporny na zakłócenia spowodowane ruchem kończyn.
2. Najdokładniejszy, wiarygodny, rzeczywisty (a nie przybliżony) odczyt saturacji
3. Technologia rainbow umożliwia jednoczesny odczyt saturacji, stężenia hemoglobiny, methemoglobiny i tlenku węgla
4. Szczególne korzyści daje stosowanie technologii Masimo u wcześniaków, noworodków
i niemowląt.

Masimo SET (technologia ekstrakcji sygnału) jest technologią przetestowaną klinicznie w ponad 100 badaniach wykonanych od 1994 roku. Masimo SET jest przełomowym rozwiązaniem, które stanowi nowe i zasadniczo różne metody pozyskiwania, przetwarzania i raportowania wysycenia krwi tlenem i tętna. Masimo SET znacznie zwiększa dokładność monitorowania SpO2, szczególnie w najtrudniejszych warunkach, kiedy pacjent jest w ruchu oraz kiedy ma niską perfuzję obwodową.

 

Technologia ekstrakcji sygnału

Masimo SET jest technologią używająca filtrów adaptacyjnych, które stosowane są do pomiaru w czasie rzeczywistym przy użyciu opatentowanych technik, aby dokładnie ustalić „odniesienie hałasu” w wykrytym sygnale fizjologicznym, umożliwiając bezpośrednie obliczenie wysycenia tlenem krwi i tętna. Podczas gdy inne technologie pulsoksymetrii  używają jednego, a czasami dwóch algorytmów do mierzenia wysycenia krwi tlenem u pacjenta, unikalna technologia Masimo SET używa aż pięciu algorytmów, pracujących równolegle, w celu zapewnienia ciągłego, dokładnego pomiaru SpO2, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Masimo SET zapewnia:

  • Bezprecedensową swoistość i czułość – eliminuje fałszywe alarmy w 95% i wykrywaj praktycznie wszystkie prawdziwe alarmy (97%).
  • Dokładny pomiar przy większości ruchów pacjenta, w tym przy dreszczach, „wojowniczych” pacjentach, znacznym ruchu i przy drgawkach u noworodków.
  • Dokładny i skuteczny pomiar nawet podczas transportu śmigłowcem i w ambulansie pogotowia.

Dwa przełomowe badania wykazały, że Masimo SET było instrumentalną częścią protokołu, który znacznie zmniejsza retinopatię u wcześniaków.

Dokładność i niezawodność Masimo SET została zastosowana w pulsoksymetrach Masimo, dzięki temu stały się one użytecznym narzędziem diagnostycznym, pomagającym lekarzom określić nasilenie wielu chorób pacjentów, w tym daje możliwość dokładnego zdiagnozowania krytycznej wrodzonej wady serca (CCHD) u noworodków.

Sprawdzona technologia pomiaru SpO2 daje najdokładniejsze wyniki u dzieci z sinicą, nawet przy saturacji ≤60%.

Masimo SET Rainbow jest nieinwazyjną platformą monitorowania, umożliwiającą ocenę wielu parametrów fizjologicznych krwi, które wcześniej wymagały inwazyjnych i bardziej skomplikowanych procedur.

Opierając się na solidnym fundamencie technologii Masimo SET, innowacyjna i nieinwazyjna technologia czujników wykorzystuje więcej niż 7 długości fal świetlnych, aby nabyć dane składowe krwi oparte na absorpcji światła.

Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnału i unikalne adaptacyjne filtry współpracują ze sobą, aby wyizolować, zidentyfikować i określić ilościowo różne gatunki hemoglobiny. Wyniki pomiarów krwi są następnie wyświetlane numerycznie.

Masimo SET Rainbow może wykonać pomiary:

- Hemoglobiny całkowitej (SpHb)

- Całkowitej zawartości tlenu we krwi tętniczej (SPOC)

- Karboksyhemoglobiny (SpCO)

- Methemoglobiny (SpMet)

- wskaźnika zmienności pletyzmogramu (PVI)

oraz parametry, które mierzy technologia Masimo SET :

wysycenie krwi tlenem (SpO2),

- puls (PR)

- indeks perfuzji (PI)

Pulsoksymerty, czujniki saturacji (masimo sensors) oparte na technologii MASIMO znajdziecie TUTAJ.