Po raz kolejny Państwowa Straż Pożarna przeprowadza akcję społeczną „NIE dla czadu!”, która ma za zadanie uświadomić ludziom istnienie zagrożenia zatrucia tym niebezpiecznym związkiem. Corocznie w Polsce ginie kilkadziesiąt osób nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa związanych z użyciem ogrzewania. Głównymi przyczynami zatruć tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, są pożary budynków oraz niesprawne piecyki gazowe, węglowe i inne. Jest to gaz silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje on w wyniku niepełnego spalania wielu paliw spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Aby uniknąć zatrucia należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu. Objawy związane z zatruciem tlenkiem węgla są zależne od czasu narażenia na jego działanie i stężenia w otaczającym nas powietrzu: 1 W wyniku zatrucia czadem dochodzi do wiązania się jego z hemoglobiną. Z tej reakcji chemicznej powstaje groźna dla naszego organizmu substancja zwana karboksyhemoglobiną. W zależności od jej ilości we krwi objawy zmieniają się w następujący sposób: 3 Leczenie zatruć tlenkiem węgla zaczyna się od przerwania kontaktu z tlenkiem węgla, jednak nie jest to wystarczająca metoda dla osób narażonych na działanie tej substancji przez długi okres czasu lub w dużym stężeniu. Kluczowa jest szybka diagnostyka zatrucia i dalsze skierowanie osoby do tlenoterapii w warunkach komory hiperbarycznej. Niejednokrotnie należy również stosować przetaczanie krwi. U zatrutych osób uratowanych przed śmiercią często występują odległe powikłania ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: obniżenie ilorazu inteligencji, zaburzenia pamięci, zanik mowy, uszkodzenie wzroku i węchu. 2 Urządzenie TOX CO do analizy stężenia CO w otoczeniu i powietrzu wydychanym przez poszkodowanego.

Kluczową w przypadku zatruć tlenkiem węgla jest stosowanie profilaktyki i uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach oraz szybkie wykrycie problemu i zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej. W przypadku podejrzenia niebezpiecznych urządzeń najlepiej wezwać specjalistów, którzy są przygotowani sprzętowo i przeszkoleni do  działania w takich przypadkach.

Film z prezentacją testu za pomocą Monitora TOX CO.